AVG

LOTGERING

Vers Vlees voor Hond en Kat BV

Sluispolderweg 59
1505 HJ Zaandam
info@lotgering.nl
Producent en verkoop van diervoeding
EU Erkenningsnummer 213310

 

PRIVACY BELEID

 

WAAROM DIT PRIVACY BELEID ?

Ben jij klant (hiermee bedoelen we de consumenten en zakelijke klanten) van Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV ? Dan is dit Privacy Beleid voor jou bedoeld. Ben je geen klant van Lotgering maar wel geregistreerd in onze website dan is dit Privacy Beleid gedeeltelijk op jou van toepassing. Hierin kan iedereen lezen waarvoor Lotgering je gegevens gebruikt, hoe wij de bescherming van je privacy en persoonsgegevens waarborgen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens. Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV produceert en verkoopt aan consumenten diervoeding in de vorm van vlees producten genoemd in de volksmond KVV en andere diervoedingsproducten voor de hond en kat. Als resultaat van de soort dienstverlening beschikt Lotgering over bepaalde persoonsgegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren, te beveiligen en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn houdt Lotgering een overzicht bij van alle producten, kratten en orders die je van Lotgering afneemt.

WELKE GEGEVENS HEEFT LOTGERING VAN JOU ?

Lotgering verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om zo optimaal mogelijk diensten aan jou te leveren. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je identiteit kan worden achterhaald: ze zijn te herleiden tot je persoon. Denk bijvoorbeeld aan je telefoonnummer, emailadres, je woonadres, maar ook je factuur- en locatiegegevens. Hieronder worden de categorieen van persoonsgegevens verder beschreven.

KLANTGEGEVENS

Wanneer je een van onze producten afneemt dan vragen wij je om je contactgegevens (zoals je naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres) en indien ingevuld betalingsgegevens (zoals je bankrekening nummer). Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij verder bijhouden welke producten je bij ons afneemt. Daarnaast registreert Lotgering jouw contact momenten met de Lotgering Klantenservice. Wanneer je gebruik maakt van de (persoonlijke) online omgeving op onze website, zoals Myn Account, dan bewaren we je gegevens die je daarvoor op hebt gegeven, zoals het door jou gekozen wachtwoord, je inlognaam en eventuele andere informatie.

WAARVOOR GEBRUIKT LOTGERING JE GEGEVENS ?

Lotgering verzamelt en bewaart je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens stellen Lotgering in staat om de door jou afgenomen dienst te kunnen leveren en te optimaliseren. In de vorige paragraaf hebben we uitleg gegeven welke persoonsgegevens Lotgering verwerkt in de uitvoering van haar bedrijf. In deze paragraaf legt Lotgering uit waarvoor zij deze gegevens gebruikt. Allereerst verwerkt Lotgering je persoonsgegevens voor de (uitvoering van de) koopovereenkomst met jou. Dat betekent onder meer voor het in behandeling nemen van je bestelling. Lotgering registreert je gegevens vermeld op het registratieformulier, zoals je naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon en e-mail adres en eventueel uw bankrekening nummer. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor het sturen van een order en factuur voor de afgenomen producten.

REGISTRATIE WEBSHOP

Voordat u producten via onze webshop kunt aankopen dient u zich te registreren in onze webshop. De URL van onze webshop is bestel.lotgering.nl Deze webshop is specifiek voor Lotgering ontworpen. Tijdens registratie vragen wij u om toestemming te geven voor het opslaan van enkele persoonlijke gegevens volgens de wettelijke AVG richtlijnen. Per 25 mei 2018 zullen wij u vragen toestemming te geven aan deze nieuwe Europese regels voor het in bezit hebben van uw persoonsgegevens. Beveiliging van onze webshop en database met uw persoonsgegevens zien wij als zeer serieus bij Lotgering. Wij maken gebruik van hoge encryptie protocollen en beveiliging technieken om uw persoonsgegevens te beschermen. Lotgering update automatisch en regelmatig software en operating systemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen kwaad willende of pottenkijkers.

RECHT OP VERGETELHEID EN OVERDRACHT GEGEVENS

Personen die voor 25 mei 2018 eerder zijn geregistreerd bij Lotgering en nooit hebben besteld, zijn verwijderd uit onze databases. Personen die zich registreren na 25 mei 2018 zullen automatisch worden verwijderd uit onze databases als er niet binnen 2 maanden wordt besteld na registratie. Met de invoering van nieuwe AVG regels heeft u het recht om uw persoons gegevens te laten verwijderen uit onze beveiligde database. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u een email zenden aan avg@lotgering.nl met uw verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij zullen u verzoek met hoge prioriteit behandelen Mocht u gebruik willen maken van overdracht van persoonsgegevens naar een andere externe partij dan kunt ook een email zenden aan avg@lotgering.nl

BEVEILIGING WEBSHOP

Onze webshop is beveiligd met Transport Layer Security (TLS) en diens voorganger Secure Sockets Layer (SSL). Alle data verkeer tussen onze webshop en uw computer of apparaat is encrypted en beveiligd. Daarnaast voeren wij technieken die voorkomen dat onze database gemanipuleerd kan worden door hackers door zogenaamde XSS technieken in onze applicatie te gebruiken

EMAILBEZORGING

Wij zenden e-mails die voldoen aan de hoogste vorm van beveiliging (DKIM, SPF en DMARC) en die zowel u als ons behoeden voor spam of pishing e-mails. Externe partijen kunnen e-mails van Lotgering.nl niet doorzenden zonder uitdrukkelijk toestemming van Lotgering zelf. Wij zenden bij registratie bij Lotgering een bevestiging van registratie. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen van uw Lotgering account. Als u een order plaatst, wijzigt of annuleert bij Lotgering. Als wij een persoonlijk bericht plaatsen op uw order dan ontvangt u hiervan ook een email van Lotgering. Wij maken ook gebruik van externe partijen (Sendgrid.com) om onze e-mails aan u te verzenden. Al deze externe partijen voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen inzake uw persoonsgegevens en gebruiken dezelfde technieken als Lotgering zelf.

MISBRUIK WEBSITE EN FRAUDE

Met uw persoonsgegevens controleren wij diverse beveiligingen aspecten in onze database met alle persoonsgegevens van onze klanten. Zo controleren wij dubbele emailadressen, of adressen in gebruik zijn. Helaas kunnen wij ondanks al deze beveiligingen niet voorkomen dat Lotgering soms word opgelicht door kwaad willende. Lotgering heeft een interne database opgemaakt met alle mogelijke kwaadwillende namen, e-mails, telefoonnummers en adressen, aangevuld met gegevens van wanbetalers. Lotgering zal bij fraude overheidsinstanties inlichten. Lotgering behoud zich het recht voor om deze zwarte lijst te delen met branchegenoten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Bij wel registeren en niet bestellen verwijderen wij u persoonsgegevens automatisch na 2 maanden uit onze databases. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor langere onbeperkte tijd als uw 1 of meerdere orders heeft geplaatst. We bekijken mogelijkheden om uw automatisch na bv 1 jaar te waarschuwen nadat u de laatste order heeft geplaatst. We kunnen bv u met een email op de hoogte brengen van mogelijke verwijdering van uw persoonsgegevens inclusief de order(s) als u niet meer wilt bestellen

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Uw persoonlijke gegevens zijn altijd online in onze beveiligde database. Lotgering huurt VPS servers bij hostingbedrijf Argeweb BV uit Maassluis en pleegt zelf onderhoud, installeert en beveiligd zelf deze VPS servers en applicaties. Wij nemen beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij delen enkele van uw persoonsgegevens met derde partijen zoals Exact Online (administratie) en Payt BV (debiteurenbeheer). Deze externe partijen zijn AVG compliant. Bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bij Lotgering zullen persoonsgegevens ook uit de database van Payt BV worden verwijderd. Voor Exact Online is een echte complete verwijdering op dit moment niet mogelijk. Exact Online is op het moment van schrijven van deze voorwaarden nog bezig om te kijken of er oplossingen zijn.

COOKIES

Wij gebruiken enkel functionele cookies en houden geen data van uw surf gedrag bij voor gerichte advertenties of voor statistieken. Onze cookies zijn enkel voor uw gebruiksgemak en worden verwijderd als u onze website verlaat.

GEBRUIKTE URLS LOTGERING

https://lotgering.nl – Informatieve website geen registratie mogelijk
https://bestel.lotgering.nl – Webshop met registratie persoonsgegevens
https://helpdesk.lotgering.nl – Klantenservice Portaal
https://www.facebook.com/lotgering
Instagram fotos https://www.instagram.com/lotgering
https://factuurinzien.nl Om uw facturen in te zien. Onderdeel Payt BV

LAATST BIJGEWERKT

Dit document is bijgewerkt op 7 mei 2018
Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacy beleid door te lezen. Dit beleid geldt voor alle services van Lotgering. Het beschrijft hoe wij gegevens gebruiken en welke opties je hebt. Je moet dit vandaag nog doen. De heer M. Hermsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lotgering Vers Vlees voor Hond en Kat BV. Heeft u nog vragen over ons Privacy Beleid dan kunt u een email zenden naar avg@lotgering.nl

CONTACTGEGEVENS

Lotgering Vlees voor de Hond en Kat BV
Sluispolderweg 59
1505 HJ Zaandam
075-20 40 100
info@lotgering.nlIBAN NL30RABO0135257964
BIC RABONL2U
KvK 61046094
BTW Nr. NL074555212B01
Incassant ID NL48ZZZ350254840000
EU Erkenningsnummer 213310